Asiakaskeskeisyys menestystekijänä terveydenhuollossa

Keskeinen sosiaali- ja terveystoimialan menestystekijä on se, että palvelujen omistajat ja käyttäjät ovat keskiössä ja muutosvoimana palveluja koskevissa uudistuksissa.
Ajattelutapana palveluseteli edustaa asiakaskeskeistä ja omistajalähtöistä muotoa palveluiden tuottamisessa.
Palveluseteli on yksi mahdollisuus lisätä asiakkaan valinnan vapautta. ’
Asiakas voi valita itse palveluntuottajansa ja saa näin aina haluamaansa
laatua sopiviksi katsomillaan kustannuksilla.
 

Kunnassa on vastuu ja velvollisuus ja myös aidot mahdollisuudet kehittää palvelumarkkinoita nykyistä toimivampaan suuntaan. Palveluseteli on tähän erinomainen väline ja on osaltaan mahdollistamassa persoonallisten sopivien lähipalveluiden kehittämisessä. Palveluiden laatu, saatavuus ja kustannustaso paranevat myös kunnissa kilpailun myötä. Palveluseteli monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä. Palveluseteli on tapa välittää, valita ja käyttää sosiaali- ja terveysalan palveluja. Palvelusetelillä on tietty rahallinen arvo, ja palvelusetelit voivat olla kuntalaisille joko tulosidonnaisia tai tasasuuruisia. Se voi olla painettu seteli tai sähköinen kortti. Kunta päättää palvelusetelin arvon.

Jokainen kunta ja viime kädessä kuntalainen voi itse päättää, ottaako palvelusetelin käyttöön vai ei. Kyse on vaihtoehdosta. Tämän mahdollisuuden hyödyntäminen kannattaa kunnallisessa päätöksenteossa ottaa huomioon. Tulevaisuuden haasteet terveydenhuollosssa ovat niin suuret, että uusia tapoja laajentaa palveluvalikkoa tarvitaan jokaisessa kunnassa.
Päijät-Hämeessä, Lahdessa, ollaan valtakunnallisestikin katsottuna ”etulinjassa” palveluseteli-ajattelussa ja käytäntöjen jalkauttamisessa. Tulevaisuudessa on ajatuksena edelleen laajentaa ja kokeilla uusia mahdollisuuksia ja hyödyntää jo saatuja kokemuksia ja oppeja.  Tilapäisessä kotihoidossa, omaishoidon vapaan järjestämisessä, omaishoidon tuen päivätoiminnassa, säännöllisessä kotihoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja tehostetussa palveluasumisessa ensi vuoden alusta käytössä oleva palveluseteli on osaltaan jo mahdollistamassa uuden terveydenhuoltolain mukaista valinnanvapautta ja asiakaskeskeisyyttä Lahden seudulla. Riippumatta kuntarajoista ja niihin liittyvistä ratkaisuista terveydenhuollon rajat Lahdessa ja seudullisesti rikkoutuvat ja muutosvoimana prosessissa on meistä jokainen, asiakas ja kuntalainen. Palvelusetelilainsäädäntö ja terveydenhuoltolaki sisältölakina ovat auttamassa meitä kunnissa uusiin valinnan mahdollisuuksiin. Palvelusetelin käyttöönotto kunnassa on askel asiakaskeskeisyyden suuntaan.

Jätä kommentti

css.php