Ikäihmisellä on oikeus oppia

Aikuiskasvatuksen ja koulutuksen haasteet ovat muuttumassa ikärakenteen muuttumisen myötä. Kun aikuiskasvatus käsitetään elinikäisen kasvatuksen käsitteen kautta, merkitsee se sitä, että oppiminen ulottuu jatkuvana kasvuprosessina koko eliniän. Yhteiskuntamme on muuttunut suhteellisen lyhyessä aj Lisää
css.php